Kontakt

Biuro Rachunkowe
MK-BILANS
ul. Złotowska 51/1
60-189 Poznań
tel. 61 662 67 22
email: biuro@mk-bilans.pl
 
 

Podróże krajowe

okres obowiązywania:  od  1.01.2007r.

 

Dieta (pełna)

23,00 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

34,50 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety)

4,60 zł

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990; z późn. zm.)