Kontakt

Biuro Rachunkowe
MK-BILANS
ul. Złotowska 51/1
60-189 Poznań
tel. 61 662 67 22
email: biuro@mk-bilans.pl
 
 

Urząd Skarbowy - Pierwszy Wielkopolski US

 

Nazwa Urzędu

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Siedziba

61-831 Poznań
Pl. Wiosny Ludów 2

Telefony

61 850-94-00

Fax

61 850-94-92

Konta bankowe

d.
CIT
VAT
PIT
d.j.b.
in.d
j.b.
wyd.
doch.


06101014690007492221000000
53101014690007492222000000
03101014690007492223000000

94101014690007492227000000

41101014690007492230000000
88101014690007492231000000

NBP O/O Poznań

Uwagi

Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

 


*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej