Kontakt

Biuro Rachunkowe
MK-BILANS
ul. Złotowska 51/1
60-189 Poznań
tel. 61 662 67 22
email: biuro@mk-bilans.pl
 
 

Urząd Skarbowy - Poznań Wilda

 

Nazwa Urzędu

Urząd Skarbowy Poznań - Wilda

Siedziba

61-558 Poznań-Wilda
ul. Wierzbęcice 45

Telefony

61 833-24-11

Fax

61 833-38-12

Konta bankowe

d.
CIT
VAT
PIT
d.j.b.
in.d
j.b.
wyd.
doch.


21101014690032162221000000
68101014690032162222000000
18101014690032162223000000

12101014690032162227000000

56101014690032162230000000
06101014690032162231000000

NBP O/O Poznań


*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej